Дієслово FALL: основні значення та фразові дієслова з ним

Впевнені, що ви чули про те, що слід вчити будь-які англійські слова у контексті та розглядати у комбінації з іншими словами. Адже більшість з них мають по декілька значень, які залежать також і від тих словосполучень, до яких певне слово потрапляє.

Ось, наприклад, дієслово FALL – “падати”. На перший погляд, загальновідоме та зрозуміле слово. Але чи знаєте таку ідіому to fall on deaf ears? Що вона означає?

Запрошуємо ваших дітей на курси англійської для дітей онлайн до Першого Кембриджського освітнього центру та отримати міжнародний сертифікат.

Що означає дієслово FALL?

Як ми вже зазначили, основне значення – “падати”. Але падіння саме випадкове, за збігом обставин, і часто небажане. Наприклад:

My leg hurts because I fell down the stairs. – У мене болить нога, тому що я впав зі сходів.

She slipped and fell on the ice. – Вона послизнулася і впала на лід.

Але є також кілька додаткових значень, яких може набувати дане дієслово, залежно від контексту:

1 “Знизитися, впасти, зменшитися” – стосовно температури, об’ємів, розміру, сили.

Wages have fallen over the last 5 years. – За останні 5 років зарплати зменшилися.

2 Коли щось рухається з вищої на нижчу позицію – наприклад, сніг падає з неба на ваші плечі, або людина стає на коліна.

Snow started to fall on my shoulders. – Сніг почав падати мені на плечі.

She even fell on her knees begging him not to go. – Вона навіть впала на коліна, благаючи його не йти.

3 Завершення театральної вистави, коли падає завіса.

The audience clapped for another two minutes after the curtain fell. – глядачі плескали ще дві хвилини після того, як опустилася завіса.

4 “Належати до певної групи, предмета чи сфери” – так можна сказати стосовно певного завдання, роботи, жанрів музики чи літератури тощо.

What genre does the book fall into – comedy or tragedy? – До якого жанру відноситься книга – комедії чи трагедії?

This task falls outside my job description. – Це завдання виходить за межі моєї посадової інструкції. (тобто, належить до групи завдань поза моєю компетенцією)

5 Синонім to happen – “траплятися”, стосовно свят чи знакових подій, або тих, що повторюються (використовуємо конструкцію to keep falling).

Our meetings keep falling on Fridays. – Наші зустрічі постійно припадають на п’ятницю.

Які є фразові дієслова з FALL?

To fall behind

Якщо ви плануєте щось зробити, але не вкладаєтесь у дедлайн, або постійно відкладаєте на потім щось важливе, ви fall behind.

He has been so busy; he’s falling behind on his studies. – Він був дуже зайнятий; він відстає в навчанні.

To fall for someone

Іншими словами, “закохатися”, почати відчувати сильні романтичні емоції стосовно іншої людини.

Don’t fall for him too soon! – Не закохуйся в нього занадто рано!

To fall for something

Хоч це і схоже на попереднє за конструкцію, але значення дещо відрізняється. Так кажуть стосовно чогось неправдивого, у що сильно повірили.

I can’t believe you fell for his ridiculous story! – Я не можу повірити, що ти попався на його безглузду історію!

To fall apart

Так кажуть про щось, що зламалося, порвалося чи від’єдналося.

My favorite sneakers have fallen apart. – Мої улюблені кросівки порвалися.

Ще один можливий контекст – стосунки, точніше, їх розрив, завершення.

After they fell apart he can’t go back to a normal life for almost 2 month. – Після того, як вони розійшлися, він майже 2 місяці не може повернутися до нормального життя.

To fall out

Ще одне фразове дієслово про розрив стосунків, але внаслідок певної сварки або суперечки.

We’ve fallen out after that argument. – Ми перестали спілкуватися після тієї сварки.

To fall in (with)

To fall in – так кажуть про стелю, яка обвалилася внаслідок певних пошкоджень, а також такий наказ отримують солдати, коли їм треба вишикуватися у шеренгу.

“Company, fall in!” shouted the sergeant-major. – «Рота, шикуйся!» — крикнув старшина.

To fall in with означає налагодити дружні стосунки з кимось або підтримати певний план дій або рішення.

She fell in with a strange crowd of people at university. – Вона здружилася з дивною групою людей в університеті.

It seemed like a good idea, so we just fell in with it. – Це здавалося гарною ідеєю, тож ми просто її підтримали.